fbpx

Lichtpunt voor minima

Onlangs stond in de rubriek ‘Raad op Straat’ van De Schakel het volgende artikel;

Waarom de keuze voor dit onderwerp?
De samenleving verandert. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid komen centraal te staan. Oog voor elkaar is niet meer vanzelfsprekend. Als gevolg hiervan ontstaan sociale en maatschappelijke vraagstukken. Kwetsbare groepen, zoals de minima, hebben het daardoor moeilijk. Helaas zien we dat mensen die langdurig in de armoede leven ook hun perspectief lijken te verliezen. Dat vind ik jammer, omdat we geloven dat ieder mens waardevol is, ongeacht het inkomen. Om perspectief te bieden aan jongeren en ouderen die tussen wal en schip raken, is er recent in het nieuwe coalitieakkoord meer geld beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van Barendrechtse minima.

Wie heeft u gesproken?
Ik sprak een moeder die met haar arbeidsongeschikt geworden man en vier kinderen leeft van een minimuminkomen, wat ze vooral voor haar kinderen heel moeilijk vindt. De kinderen zitten niet op een sportclub of muziekles, ze gaan niet op vakantie en een dagje naar een dierentuin of pretpark met het gezin is te duur. Ook sprak ik een hoogleraar economie die zegt dat de toenemende armoede een gevolg is van het neoliberale overheidsbeleid; stapeling van bezuinigingen en lastenverzwaringen treft mensen met een minimuminkomen extra hard. De huidige aanpak dreigt te leiden tot een groeiende kloof tussen arm en rijk, aldus de econoom.

Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald?
Uit de Bijbel, waarin begrippen als barmhartigheid en solidariteit een belangrijke plaats innemen. De zorg voor zwakkeren in de samenleving is een christelijke opdracht. Als je de Tien Geboden in één woord zou samenvatten, dan is dat ene woord: Liefde! Liefde tot God en liefde tot de naaste. Liefde die het goede zoekt voor de ander, en bewogen is met de kwetsbaren.

Wat is het vervolg?
Een nog veel grotere liefde en barmhartigheid herdenken we in deze adventsweken, want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. Waarom? Om mensen te redden. Wie in Zijn Zoon gelooft krijgt vrede met God, en als gelovige ervaar je Zijn vrede zelfs in de allerarmste omstandigheden. Aardedonker is het soms om ons heen. Maar met Kerst kwam er licht in de duisternis. Iedereen kan gered worden als hij gelooft in Jezus als persoonlijke Zaligmaker, Hij wil u/jou Zijn vrede geven, dat is de goede en blijde boodschap van Kerst.

Deel dit bericht