fbpx

Toegankelijkheid

Een inclusieve gemeente waar iedereen de mogelijkheden heeft om volwaardig mee te doen, daar maakt de fractie van SGP/ChristenUnie in Barendrecht zich al jaren hard voor. Bijvoorbeeld door in 2016 een motie op te stellen en in te dienen (‘Motie Inclusie agenda Barendrecht’) waarin de gemeente opgeroepen werd om lokaal de schouders te zetten onder het streven om mensen met een beperking zo veel mogelijk te faciliteren bij hun deelname aan de samenleving. De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen, en vervolgens ging de toenmalige wethouder ermee aan de slag. Maar er is ook een recenter voorbeeld.

Tijdens de bespreking op 10 januari 2019 van een EVB-rapport werden door commissielid Arjan Stolk vragen gesteld over de diepe goten in het nieuwe plein voor het gemeentehuis. Dit naar aanleiding van het feit dat hij door diverse mindervaliden en ouderen aangesproken was vanwege onwenselijke gevaarlijke situaties. Daarop stelde de wethouder als tijdelijke oplossing voor om de platen die er op marktdag liggen, voortaan ook op andere dagen over de goten te leggen.  Naar aanleiding van de verbazing van Stolk, dat hier bij het ontwerpen van het plein blijkbaar vooraf niet over nagedacht is, en de suggestie van hem om bij het maken van plannen altijd dit aspect te toetsen (‘inclusie-toetsen’) deed de wethouder de toezegging om voortaan in de planvorming standaard dit punt op te gaan nemen.

SGP/ChristenUnie stelt vast dat hiermee weer een goede stap voorwaarts wordt gezet in de Barendrechtse toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Deel dit bericht