fbpx

Raadsvragen jeugdzorg

SGP-CU fractie vindt het belangrijk dat kinderen en gezinnen tijdig de nodige hulp en ondersteuning kunnen krijgen die het beste past.

In de landelijke pers duiken voortdurend berichten over wachtlijsten in de Jeugdhulp op. In dit kader hebben we een aantal vragen gesteld aan het college:

  • Hoeveel Barendrechtse jongeren staan op de wachtlijsten voor jeugdhulp?
  • Op welke wijze gaat deze regiovisie helpen om de wachtlijsten jeugdhulp op te lossen?
  • Op welke termijn zullen de wachtlijsten opgelost zijn?

Integrale aanpak is van essentieel belang. Er wordt in deze regiovisie een stevigere rol voor de casusregisseur beschreven, één vaste contactpersoon zodat kinderen en gezinnen niet steeds opnieuw hun verhaal moeten doen en weten bij wie ze terecht kunnen. Dit was al een belangrijk uitgangspunt bij de Decentralisaties in 2015:  één kind/gezin – één plan – één regisseur

  • Is dit 6 jaar na dato blijkbaar nog niet gerealiseerd in sommige regiogemeenten?
  • Hoe is de situatie op dat punt in Barendrecht?

Ieder van de 15 regiogemeenten mag lokaal z’n eigen invulling geven en lokaal experimenteren.

  • Hoe worden de GR-gelden bij verschil in beleidskeus en invulling eerlijk verdeeld over  de afzonderlijke gemeenten?
  • Kan de ambitie van ‘Nabij en Passend’ gerealiseerd worden binnen de huidige financiële kaders?

Tenslotte

  • Hoe gaat de visie omgezet/uitgewerkt worden in beleid en in daadwerkelijke uitvoering?
  • Wat is het tijdpad?
Deel dit bericht