fbpx

Woningen; voor wie?

In de landelijke politiek en in Barendrecht gaat het veel over het woningtekort. Hierbij staat de raad voor moeilijke keuzes.

Het begint met de keuze over ons groene buitengebied, de polders. Onze fractie kiest ervoor om hier geen woningbouw van enige omvang toe te staan. Dat betekent dat nieuwbouw plaats moet vinden binnen de bebouwde kom. Vaak op grond die niet van de gemeente is.

Onze fractie is blij met de initiatieven van ontwikkelaars. Wij vinden een aantal zaken belangrijk. In de eerste plaats dat er betaalbare woningen komen voor starters. Koopprijzen van meer dan 3 ton en huren boven de 900 euro zijn voor hen te hoog. Vaak geven projectontwikkelaars aan dat ze hun hoge kosten alleen terug kunnen verdienen met hogere prijzen.

Een oplossing kan zijn om hoger te bouwen: dat drukt de kosten. Als regel voor het oude dorp maximaal vier bouwlagen. Maar in enkele gevallen – als de locatie zich daartoe leent – kan hoger worden gebouwd, mits rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden. Hierbij letten we op parkeren, bezonning en openbaar groen.

Soms wil men zeer kleine (hooguit 50 m2) starterswoningen bouwen. Wij zijn daar kritisch op. Voor een eenpersoonshuishouden kan het, maar het is klein om er met een partner te kunnen wonen.

SGP/ChristenUnie zal zich blijven inzetten om het woningtekort in Barendrecht op te lossen.

Tsjimmie Klos – de Vries
Raadslid SGP/ChristenUnie

Deel dit bericht