fbpx

Verkiezingsprogramma

Bij het schrijven van dit verkiezingsprogramma beheersen corona, de klimaatcrisis, de wooncrisis, de toeslagenaffaire en het afkalvend vertrouwen in de politiek en de overheid het nieuws.

Volgens de SGP-ChristenUnie gaan deze gemeenteraadsverkiezingen over mensen. Over u en jou. Over onze ouders, onze kinderen, onze kleinkinderen. Over nu, hoe we willen wonen, werken, ondernemen en samen leven. Maar ook over de toekomst. Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partijen inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft. Vanuit deze overtuiging willen wij zoeken naar antwoorden en uitdagingen, waarbij het een gegeven is dat de (lokale) overheid niet alle vraagstukken kan oplossen.

Met dit besef presenteren we ons verkiezingsprogramma. Hierin hebben we verwoord wat wij in Barendrecht de komende 4 jaar willen bereiken.

Wij vinden dat de gemeente vooral als taak heeft de samenleving te versterken. Daarom moet zij naast haar inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen staan. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid, maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is.

We nodigen u uit om ons programma goed door te nemen. Op tal van thema’s leest u wat wij vinden en waar wij op in willen zetten. Thema’s die mensen nu raken in hun dagelijks leven, zoals veiligheid, zorg, werk en inkomen en het vinden van een leuke betaalbare woning. Maar ook het versterken van de Barendrechtse economie voor ondernemers, ruimtelijke ordening en mobiliteit, kunst, cultuur en sport, gezin en een betrokken bestuur komen ruimschoots aan bod.

De SGP-ChristenUnie realiseert zich ook, dat dit programma een momentopname is. De samenleving verandert snel. Wat echter niet verandert zijn de Bijbelse waarden en normen, die de tijd kunnen doorstaan.

De inhoud van onze boodschap en de wijze waarop wij hieraan uitvoering willen geven verandert, ondanks alle veranderingen, niet. Christelijk, Betrouwbaar, Betrokken. Dat komt ook, omdat wij in God, de Schepper van hemel en aarde geloven. Die altijd voor ons wil zorgen.

De SGP-ChristenUnie draagt graag bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dat hebben wij in de afgelopen jaren in meerdere colleges laten zien. Ook de komende vier jaar steken we graag de handen uit de mouwen.

Op 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van Barendrecht. U hebt het als inwoner van Barendrecht op die dag voor het zeggen. Welke koers moet de gemeente de komende 4 jaar varen? Wat verwacht u van ons? Wij hopen dat onze inzet in de afgelopen jaren, maar ook onze standpunten voor de komende jaren u aanspreken.

Zo ja, stem dan op 16 maart: SGP-ChristenUnie!

Deel dit bericht