fbpx

Kunst, cultuur en sport

Wat willen we bereiken?

Veel burgers en organisaties houden zich in Barendrecht bezig met kunst, cultuur en sport. De SGP-ChristenUnie is hier blij mee. Er is in Barendrecht veel te doen en voor elk wat wils.

Activiteiten op het terrein van kunst, cultuur en sport moeten vooral voortkomen uit particulier initiatief en moeten mogelijk worden gemaakt door sponsoring. De gemeente heeft hier slechts een stimulerende en ondersteunende rol. Deelname aan kunst, cultuur en sport moet voor een ieder mogelijk zijn.

Uitbreiding van de huidige voorzieningen op kosten van de gemeente vindt de SGP-ChristenUnie niet nodig. Bij investeringen in voorzieningen voor sport, cultuur en muziek moet in ieder geval altijd kritisch worden afgewogen in hoeverre dit ten goede komt aan de breedte van de bevolking van Barendrecht en of sprake is van een goede balans bij de inzet van publieke middelen. Daarnaast moet altijd worden afgewogen of een voorziening er al regionaal is of kan worden voorzien.

Onze inzet

  • Voor minima maakt de gemeente het financieel mogelijk om te sporten en met kunst en cultuur bezig te zijn.
  • Zorg en bescherming voor de lokale historie, monumenten en cultuur-historische waarden (Dorpskern, Kleine Duiker).
  • Beeldbepalende en monumentale gebouwen, waaronder enkele kerken, zijn belangrijk voor het karakter van Barendrecht.
  • Kunst in de buitenruimte moet betekenisvol zijn en een toegevoegde waarde hebben.
  • De SGP-ChristenUnie wil dat de gemeente het accommodatiebeleid afstemt met omliggende gemeenten met als doel elkaar niet te beconcurreren maar om elkaar te versterken.
  • De SGP-ChristenUnie wil dat er meer diversiteit komt in de programmering van theater het Kruispunt (van modern tot klassiek) en dat er meer rekening wordt gehouden met de wensen van de Barendrechters.
  • De SGP-ChristenUnie wil dat er plaats komt voor meer openbare beweegplekken en -routes in de openbare ruimte. In de wijken komen naast kinderspeeltoestellen ook openbare fitnessapparaten.
  • Alcohol en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. De SGP-ChristenUnie pleit daarom voor een alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen.
  • De gemeente zorgt voor voldoende speeltuinen; ook voor kinderen met een beperking.
  • De SGP-ChristenUnie wil een natuurijsbaan in de Zuidpolder.
Deel dit bericht